Beiratkozás

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra jogszabályban meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi XCX. törvény 45. § (2) bekezdése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik.
Mit kell tudni a beíratásról?
A beíratás helye:    Gy. Szabó Béla Református Általános Iskola emeletén lévő iroda.
A beíratást Rokolya Balázsné iskolatitkár végzi.  

A beíratás ideje

  • 2022. április 21-én     (csütörtökön)    8-19 óráig,
  • 2022. április 22-én     (pénteken)          8-19 óráig.

A beíratáshoz a szülő hozza magával:

  1. A szülő (gondviselő) személyazonosító igazolványát és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  2. Gyermeke születési anyakönyvi kivonatát.
  3. Gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát).
  4. Gyermeke TB kártyáját.
  5. Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.
  6. A diákigazolvány kiállításához a NEK azonosító lapot.  (A NEK azonosító kiállítása és fényképezés díjmentesen a Kiskunmajsán az Okmányirodában történik a beiratkozást megelőzően!)
  7. A mellékelt nyomtatványokat kitöltve szíveskedjen visszahozni!

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.

Szank, 2022. március 21.

Ujfaludi Lilla, tagintézmény-vezetőFigyelem! Az általad használt böngésző nem támogatott, így az oldalunk NEM működik, illetve nem jelenik meg TELJESKÖRŰEN! Segítségért kattints! Segítséget kérek!